преглед

на търг

2600-4747

Търг 2600-4747 - ДГС ДУПНИЦА

Обект No. 2203

Дата на публикуване: 18.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, брз, ива

Дървесина (м³): Едра: 87, Средна: 537, Дребна: 126

Дърва (м³): За огрев: 220, ОЗМ: 2

Общо: 972м³

Начална цена: 36376.00 лв.

Стъпка: 364 лв.

Гаранция: 1819 лв.

Първа дата: 12.01.2022, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.12.2021

Документация за провеждане на търг

18.12.2021

Проекто-договор

18.12.2021

Протокол от проведен търг

13.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.01.2022