преглед

на търг

2777-4746

Търг 2777-4746 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2208

Дата на публикуване: 18.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: см, бм

Дървесина (м³): Едра: 533, Средна: 61, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 234

Общо: 829м³

Начална цена: 89843.00 лв.

Стъпка: 898 лв.

Гаранция: 4492 лв.

Първа дата: 19.01.2022, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.12.2021

Документация за провеждане на търг

18.12.2021

Проекто-договор

18.12.2021

Протокол от проведен търг

21.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.01.2022