преглед

на търг

2777-4745

Търг 2777-4745 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2207

Дата на публикуване: 18.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бм

Дървесина (м³): Едра: 1034, Средна: 315, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 58

Общо: 1416м³

Начална цена: 157874.00 лв.

Стъпка: 1579 лв.

Гаранция: 7893 лв.

Първа дата: 19.01.2022, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.12.2021

Документация за провеждане на търг

18.12.2021

Проекто-договор

18.12.2021

Протокол от проведен търг

22.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.01.2022