преглед

на търг

2777-4744

Търг 2777-4744 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2204

Дата на публикуване: 18.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 448, Средна: 146, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 52

Общо: 663м³

Начална цена: 68658.00 лв.

Стъпка: 686 лв.

Гаранция: 3432 лв.

Първа дата: 19.01.2022, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.12.2021

Документация за провеждане на търг

18.12.2021

Проекто-договор

18.12.2021

Протокол от проведен търг

21.01.2022

Договор

17.02.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.01.2022