преглед

на търг

2700-2272

Търг 2700-2272 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1712

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 47, Средна: 5, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 24, ОЗМ: 0

Общо: 79м³

Начална цена: 4945.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 247 лв.

Първа дата: 21.03.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване