преглед

на търг

2782-4740

Търг 2782-4740 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 2203

Дата на публикуване: 17.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 748, Средна: 109, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 55, ОЗМ: 79

Общо: 1006м³

Начална цена: 107138.00 лв.

Стъпка: 1071 лв.

Гаранция: 5357 лв.

Първа дата: 12.01.2022, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.12.2021

Документация за провеждане на търг

17.12.2021

Проекто-договор

17.12.2021

Протокол от проведен търг

13.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.01.2022