преглед

на търг

2782-4739

Търг 2782-4739 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 2202

Дата на публикуване: 17.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 364, Средна: 176, Дребна: 32

Дърва (м³): За огрев: 170, ОЗМ: 82

Общо: 824м³

Начална цена: 69747.00 лв.

Стъпка: 697 лв.

Гаранция: 3487 лв.

Първа дата: 12.01.2022, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.12.2021

Документация за провеждане на търг

17.12.2021

Проекто-договор

17.12.2021

Протокол от проведен търг

13.01.2022

Договор

11.02.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.01.2022