преглед

на търг

2777-4738

Търг 2777-4738 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2201

Дата на публикуване: 15.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, дгл

Дървесина (м³): Едра: 132, Средна: 348, Дребна: 46

Дърва (м³): За огрев: 79, ОЗМ: 4

Общо: 609м³

Начална цена: 28951.00 лв.

Стъпка: 289 лв.

Гаранция: 1447 лв.

Първа дата: 07.01.2022, 17:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.12.2021

Документация за провеждане на търг

15.12.2021

Проекто-договор

15.12.2021

Протокол от проведен търг

11.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.01.2022