преглед

на търг

2700-2271

Търг 2700-2271 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1711

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 59, Средна: 150, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 209м³

Начална цена: 12970.00 лв.

Стъпка: 260 лв.

Гаранция: 649 лв.

Първа дата: 21.03.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване