преглед

на търг

2950-2270

Търг 2950-2270 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1709-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 163, Средна: 9, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 73

Общо: 245м³

Начална цена: 21603.91 лв.

Стъпка: 432 лв.

Гаранция: 1080 лв.

Първа дата: 21.03.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи: