преглед

на търг

2950-2269

Търг 2950-2269 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1614-4

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 141, Средна: 12, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 12

Общо: 165м³

Начална цена: 15251.86 лв.

Стъпка: 305 лв.

Гаранция: 763 лв.

Първа дата: 21.03.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи: