преглед

на търг

2117-4712

Търг 2117-4712 - ДЛС АРАМЛИЕЦ

Обект No. 2215

Дата на публикуване: 13.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб, цр

Дървесина (м³): Едра: 12, Средна: 34, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 135, ОЗМ: 39

Общо: 224м³

Начална цена: 7548.00 лв.

Стъпка: 75 лв.

Гаранция: 377 лв.

Първа дата: 18.01.2022, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.12.2021

Документация за провеждане на търг

13.12.2021

Проекто-договор

13.12.2021

Протокол от проведен търг

24.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

24.01.2022