преглед

на търг

2595-4708

Търг 2595-4708 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2221

Дата на публикуване: 08.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 9, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 117, ОЗМ: 6

Общо: 132м³

Начална цена: 6768.00 лв.

Стъпка: 68 лв.

Гаранция: 338 лв.

Първа дата: 07.01.2022, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.12.2021

Документация за провеждане на търг

08.12.2021

Проекто-договор

08.12.2021

Протокол от проведен търг

12.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.01.2022