преглед

на търг

2595-4707

Търг 2595-4707 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2220

Дата на публикуване: 08.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, дб

Дървесина (м³): Едра: 234, Средна: 2, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 827, ОЗМ: 2

Общо: 1065м³

Начална цена: 58284.00 лв.

Стъпка: 583 лв.

Гаранция: 2914 лв.

Първа дата: 07.01.2022, 14:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.12.2021

Документация за провеждане на търг

08.12.2021

Проекто-договор

08.12.2021

Протокол от проведен търг

12.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.01.2022