преглед

на търг

2950-2268

Търг 2950-2268 - ДЛС ДИКЧАН

Обект No. 1Д-5/1Д2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 11, Средна: 4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 15м³

Начална цена: 1270.01 лв.

Стъпка: 25 лв.

Гаранция: 64 лв.

Първа дата: 21.03.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи: