преглед

на търг

2595-4709

Търг 2595-4709 - ДГС НЕВЕСТИНО

Обект No. 2224

Дата на публикуване: 08.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, дгл, бк, жл

Дървесина (м³): Едра: 331, Средна: 134, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 814, ОЗМ: 2

Общо: 1284м³

Начална цена: 40250.00 лв.

Стъпка: 403 лв.

Гаранция: 2013 лв.

Първа дата: 07.01.2022, 16:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.12.2021

Документация за провеждане на търг

08.12.2021

Проекто-договор

08.12.2021

Протокол от проведен търг

12.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.01.2022