преглед

на търг

2960-4699

Търг 2960-4699 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 2210

Дата на публикуване: 08.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 984, Средна: 205, Дребна: 49

Дърва (м³): За огрев: 90, ОЗМ: 75

Общо: 1403м³

Начална цена: 151634.00 лв.

Стъпка: 1516 лв.

Гаранция: 7582 лв.

Първа дата: 11.01.2022, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.12.2021

Документация за провеждане на търг

08.12.2021

Проекто-договор

08.12.2021

Протокол от проведен търг

13.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.01.2022