преглед

на търг

2960-4698

Търг 2960-4698 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 2209

Дата на публикуване: 08.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 612, Средна: 432, Дребна: 93

Дърва (м³): За огрев: 211, ОЗМ: 36

Общо: 1384м³

Начална цена: 125986.00 лв.

Стъпка: 1260 лв.

Гаранция: 6299 лв.

Първа дата: 11.01.2022, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.12.2021

Документация за провеждане на търг

08.12.2021

Проекто-договор

08.12.2021

Протокол от проведен търг

13.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.01.2022