преглед

на търг

2772-4696

Търг 2772-4696 - ДГС МЕСТА

Обект No. 2211

Дата на публикуване: 08.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 400, Средна: 122, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 400, ОЗМ: 124

Общо: 1063м³

Начална цена: 55936.00 лв.

Стъпка: 559 лв.

Гаранция: 2797 лв.

Първа дата: 11.01.2022, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.12.2021

Документация за провеждане на търг

08.12.2021

Проекто-договор

08.12.2021

Протокол от проведен търг

12.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.01.2022