преглед

на търг

2772-4697

Търг 2772-4697 - ДГС МЕСТА

Обект No. 2210

Дата на публикуване: 08.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 345, Средна: 85, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 71

Общо: 515м³

Начална цена: 54128.00 лв.

Стъпка: 541 лв.

Гаранция: 2706 лв.

Първа дата: 11.01.2022, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.12.2021

Документация за провеждане на търг

08.12.2021

Проекто-договор

08.12.2021

Протокол от проведен търг

12.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.01.2022

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

10.02.2022