преглед

на търг

2400-4692

Търг 2400-4692 - ДГС РАДОМИР

Обект No. 2217

Дата на публикуване: 07.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, цр, дрш

Дървесина (м³): Едра: 20, Средна: 172, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 162, ОЗМ: 14

Общо: 384м³

Начална цена: 10018.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 501 лв.

Първа дата: 13.01.2022, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.12.2021

Документация за провеждане на търг

07.12.2021

Проекто-договор

07.12.2021

Протокол от проведен търг

14.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.01.2022