преглед

на търг

2400-4693

Търг 2400-4693 - ДГС РАДОМИР

Обект No. 2218

Дата на публикуване: 07.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 282, Средна: 245, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 820, ОЗМ: 50

Общо: 1414м³

Начална цена: 48113.00 лв.

Стъпка: 481 лв.

Гаранция: 2406 лв.

Първа дата: 13.01.2022, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.12.2021

Документация за провеждане на търг

07.12.2021

Проекто-договор

07.12.2021

Протокол от проведен търг

14.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.01.2022