преглед

на търг

2400-4694

Търг 2400-4694 - ДГС РАДОМИР

Обект No. 2219

Дата на публикуване: 07.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 350, Средна: 208, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 591, ОЗМ: 46

Общо: 1198м³

Начална цена: 43698.00 лв.

Стъпка: 437 лв.

Гаранция: 2185 лв.

Първа дата: 13.01.2022, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.12.2021

Документация за провеждане на търг

07.12.2021

Проекто-договор

07.12.2021

Протокол от проведен търг

14.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.01.2022

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

07.02.2022