преглед

на търг

2400-4695

Търг 2400-4695 - ДГС РАДОМИР

Обект No. 2220

Дата на публикуване: 07.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, бл, цр, гбр, дрш

Дървесина (м³): Едра: 41, Средна: 37, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 431, ОЗМ: 24

Общо: 533м³

Начална цена: 25957.00 лв.

Стъпка: 260 лв.

Гаранция: 1298 лв.

Първа дата: 13.01.2022, 13:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.12.2021

Документация за провеждане на търг

07.12.2021

Проекто-договор

07.12.2021

Протокол от проведен търг

14.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.01.2022