преглед

на търг

2790-4688

Търг 2790-4688 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 2218

Дата на публикуване: 07.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 920, Средна: 290, Дребна: 48

Дърва (м³): За огрев: 417, ОЗМ: 34

Общо: 1709м³

Начална цена: 117861.00 лв.

Стъпка: 1179 лв.

Гаранция: 5893 лв.

Първа дата: 20.01.2022, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.12.2021

Документация за провеждане на търг

07.12.2021

Проекто-договор

07.12.2021

Протокол от проведен търг

25.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.01.2022