преглед

на търг

2790-4686

Търг 2790-4686 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 2209

Дата на публикуване: 07.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, трп

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 356, ОЗМ: 0

Общо: 356м³

Начална цена: 13216.00 лв.

Стъпка: 132 лв.

Гаранция: 661 лв.

Първа дата: 20.01.2022, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.12.2021

Документация за провеждане на търг

07.12.2021

Проекто-договор

07.12.2021

Протокол от проведен търг

25.01.2022

Договор

08.02.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.01.2022