преглед

на търг

2790-4685

Търг 2790-4685 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 2206

Дата на публикуване: 07.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 64, Средна: 127, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 42, ОЗМ: 10

Общо: 247м³

Начална цена: 13347.00 лв.

Стъпка: 133 лв.

Гаранция: 667 лв.

Първа дата: 20.01.2022, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.12.2021

Документация за провеждане на търг

07.12.2021

Проекто-договор

07.12.2021

Протокол от проведен търг

25.01.2022

Договор

08.02.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.01.2022