преглед

на търг

2790-4689

Търг 2790-4689 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 2220

Дата на публикуване: 07.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 116, Средна: 262, Дребна: 35

Дърва (м³): За огрев: 48, ОЗМ: 14

Общо: 475м³

Начална цена: 23214.00 лв.

Стъпка: 232 лв.

Гаранция: 1161 лв.

Първа дата: 20.01.2022, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.12.2021

Документация за провеждане на търг

07.12.2021

Проекто-договор

07.12.2021

Протокол от проведен търг

25.01.2022

Договор

08.02.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.01.2022