преглед

на търг

2000-2265

Търг 2000-2265 - ДЛС ИСКЪР

Обект No. 1708

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 3432, ОЗМ: 0

Общо: 3432м³

Начална цена: 154440.00 лв.

Стъпка: 4633 лв.

Гаранция: 7722 лв.

Първа дата: 15.03.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване