преглед

на търг

2700-2014

Търг 2700-2014 - ДГС БЛАГОЕВГРАД

Обект No. 1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 80, Средна: 53, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 133м³

Начална цена: 9383.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 469 лв.

Първа дата: 07.06.2016, 11:00

Втора дата: 14.06.2016, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: