преглед

на търг

2000-2264

Търг 2000-2264 - ДЛС ИСКЪР

Обект No. 1707

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, гбр, трп

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1677, ОЗМ: 0

Общо: 1677м³

Начална цена: 73865.00 лв.

Стъпка: 2216 лв.

Гаранция: 3693 лв.

Първа дата: 15.03.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване