преглед

на търг

2830-2262

Търг 2830-2262 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1721

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 7, Средна: 5, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 519, ОЗМ: 13

Общо: 544м³

Начална цена: 20621.00 лв.

Стъпка: 544 лв.

Гаранция: 1031 лв.

Първа дата: 14.03.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: