преглед

на търг

2830-2261

Търг 2830-2261 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1719

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 114, Средна: 26, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 762, ОЗМ: 471

Общо: 1373м³

Начална цена: 57445.00 лв.

Стъпка: 1373 лв.

Гаранция: 2872 лв.

Първа дата: 14.03.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: