преглед

на търг

2830-2260

Търг 2830-2260 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1718

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, здгл, бк

Дървесина (м³): Едра: 102, Средна: 46, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 1238, ОЗМ: 183

Общо: 1571м³

Начална цена: 62921.00 лв.

Стъпка: 1571 лв.

Гаранция: 3146 лв.

Първа дата: 14.03.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: