преглед

на търг

2830-2259

Търг 2830-2259 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 1713

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 340, Средна: 38, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 747, ОЗМ: 222

Общо: 1347м³

Начална цена: 60942.00 лв.

Стъпка: 1347 лв.

Гаранция: 3047 лв.

Първа дата: 14.03.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: