преглед

на търг

2825-2258

Търг 2825-2258 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 1708

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 580, Средна: 53, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 46, ОЗМ: 31

Общо: 733м³

Начална цена: 41978.00 лв.

Стъпка: 840 лв.

Гаранция: 2099 лв.

Първа дата: 14.03.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: