преглед

на търг

2850-4629

Търг 2850-4629 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 2226

Дата на публикуване: 24.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, брз, ива

Дървесина (м³): Едра: 194, Средна: 77, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 32, ОЗМ: 3

Общо: 308м³

Начална цена: 16842.00 лв.

Стъпка: 168 лв.

Гаранция: 842 лв.

Първа дата: 16.12.2021, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2021

Документация за провеждане на търг

24.11.2021

Проекто-договор

24.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2021