преглед

на търг

2850-4625

Търг 2850-4625 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 2220

Дата на публикуване: 24.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, здб, лп, брз, ак, вгбр, ива

Дървесина (м³): Едра: 10, Средна: 125, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 372, ОЗМ: 2

Общо: 509м³

Начална цена: 21526.00 лв.

Стъпка: 215 лв.

Гаранция: 1076 лв.

Първа дата: 16.12.2021, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2021

Документация за провеждане на търг

24.11.2021

Проекто-договор

24.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2021