преглед

на търг

2825-2257

Търг 2825-2257 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 1709

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесина (м³): Едра: 172, Средна: 9, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 36, ОЗМ: 24

Общо: 251м³

Начална цена: 14065.00 лв.

Стъпка: 281 лв.

Гаранция: 703 лв.

Първа дата: 14.03.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: