преглед

на търг

2850-4623

Търг 2850-4623 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 2207

Дата на публикуване: 24.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, бл, трп

Дървесина (м³): Едра: 26, Средна: 2, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 341, ОЗМ: 115

Общо: 486м³

Начална цена: 24383.00 лв.

Стъпка: 244 лв.

Гаранция: 1219 лв.

Първа дата: 16.12.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2021

Документация за провеждане на търг

24.11.2021

Проекто-договор

24.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2021