преглед

на търг

2850-4622

Търг 2850-4622 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 2205

Дата на публикуване: 24.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, трп, ива

Дървесина (м³): Едра: 229, Средна: 19, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 1072, ОЗМ: 448

Общо: 1794м³

Начална цена: 93447.00 лв.

Стъпка: 934 лв.

Гаранция: 4672 лв.

Първа дата: 16.12.2021, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.11.2021

Документация за провеждане на търг

24.11.2021

Проекто-договор

24.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.11.2021