преглед

на търг

2825-2256

Търг 2825-2256 - ДГС СТРУМЯНИ

Обект No. 1710

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 198, Средна: 55, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 16, ОЗМ: 10

Общо: 291м³

Начална цена: 14719.00 лв.

Стъпка: 294 лв.

Гаранция: 736 лв.

Първа дата: 14.03.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: