преглед

на търг

2830-4616

Търг 2830-4616 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 2218

Дата на публикуване: 23.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 211, Средна: 6, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 434, ОЗМ: 43

Общо: 696м³

Начална цена: 34966.00 лв.

Стъпка: 350 лв.

Гаранция: 1748 лв.

Първа дата: 14.12.2021, 14:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2021

Документация за провеждане на търг

23.11.2021

Проекто-договор

23.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2021