преглед

на търг

2830-4615

Търг 2830-4615 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 2214

Дата на публикуване: 23.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 6, Средна: 8, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 198, ОЗМ: 2

Общо: 214м³

Начална цена: 4795.00 лв.

Стъпка: 48 лв.

Гаранция: 240 лв.

Първа дата: 14.12.2021, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2021

Документация за провеждане на търг

23.11.2021

Проекто-договор

23.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2021