преглед

на търг

2830-4613

Търг 2830-4613 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 2212

Дата на публикуване: 23.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 83, Средна: 79, Дребна: 32

Дърва (м³): За огрев: 1063, ОЗМ: 13

Общо: 1270м³

Начална цена: 33621.00 лв.

Стъпка: 336 лв.

Гаранция: 1681 лв.

Първа дата: 14.12.2021, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2021

Документация за провеждане на търг

23.11.2021

Проекто-договор

23.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2021