преглед

на търг

2830-4611

Търг 2830-4611 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 2209

Дата на публикуване: 23.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, чдб, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 680, ОЗМ: 0

Общо: 683м³

Начална цена: 29270.00 лв.

Стъпка: 293 лв.

Гаранция: 1464 лв.

Първа дата: 14.12.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2021

Документация за провеждане на търг

23.11.2021

Проекто-договор

23.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2021