преглед

на търг

2830-4610

Търг 2830-4610 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 2207

Дата на публикуване: 23.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, здгл, бк, брз, врб

Дървесина (м³): Едра: 175, Средна: 52, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 312, ОЗМ: 18

Общо: 566м³

Начална цена: 28500.00 лв.

Стъпка: 285 лв.

Гаранция: 1425 лв.

Първа дата: 14.12.2021, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2021

Документация за провеждане на търг

23.11.2021

Проекто-договор

23.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2021