преглед

на търг

2830-4609

Търг 2830-4609 - ДГС КАТУНЦИ

Обект No. 2217

Дата на публикуване: 23.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 1081, Средна: 55, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 629, ОЗМ: 140

Общо: 1910м³

Начална цена: 177372.00 лв.

Стъпка: 1774 лв.

Гаранция: 8869 лв.

Първа дата: 14.12.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

23.11.2021

Документация за провеждане на търг

23.11.2021

Проекто-договор

23.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.11.2021