преглед

на търг

2760-4588

Търг 2760-4588 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2225-1

Дата на публикуване: 19.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 347, Средна: 38, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 26

Общо: 416м³

Начална цена: 40117.00 лв.

Стъпка: 401 лв.

Гаранция: 2006 лв.

Първа дата: 07.12.2021, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.11.2021

Документация за провеждане на търг

19.11.2021

Проекто-договор

19.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.11.2021