преглед

на търг

2760-4587

Търг 2760-4587 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2223-1

Дата на публикуване: 19.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 136, Средна: 14, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 31

Общо: 183м³

Начална цена: 18353.00 лв.

Стъпка: 184 лв.

Гаранция: 918 лв.

Първа дата: 07.12.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.11.2021

Документация за провеждане на търг

19.11.2021

Проекто-договор

19.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.11.2021